موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٤/٥/۱٤

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌‌کند


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۹۶    
سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴
٭٭٭٭٭

۳۴۷
شماره پرونده ۱۰۰۹ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌‌کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع­الخروج کردن از کشور را می‌‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟
نظریه شماره ۲۵/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرائی رفع می شود.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5184

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :