وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/٤

 

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه 1109 تهران

در تیرماه سال جاری خبری در روزنامه ایران جلب نظر می کند که کودک 3 ساله ای مورد ایذا و آزار قرار گرفته، ضربات و صدمات به گونه ایست که آثار آن بر بدن طفل نمایان و کودک خردسال در بیمارستان به لحاظ تشنج بستری می گردد. نظر به اینکه اولیأ طفل مظنون در این حادثه بودند رئیس حوزه قضایی به صورت مکتوب در راستای تکلیف قانونی خود تعقیب جدی موضوع را خواستار و پیگیری را به اینجانب محول نمودند.  از آنجایی که در سیستم دادگاه عمومی و انقلاب تعقیب و تحقیق و جمع آوری دلائل بر عهده قاضی محترم دادگاه صالح به رسیدگی است امروز اولین جلسه دادرسی پس از اعلام تکمیل تحقیقات در شعبه 1109 دادگاه عمومی تهران تشکیل شده است.

و با عنایت به اوراق و مضبوطات پرونده و نتایج حاصل از تحقیقات محکمه اینجانب در مقام تبیین شکایت به ادای توضیح می پردازم آنچه که از نتایج تحقیقات پرونده مستفاد می گردد قربانی و مصدوم این پرونده کودک معصومی است که به لحاظ اختلافات پدر ومادرش از نعمت کانون مشترک محروم شده چون سه سال پس از ازدواج، پدر و مادرش به لحاظ اختلافات از هم جدا می شوند و مادر طفل اگر چه از نظر قانونی دارای حق حضانت بوده اما به سبب معاذیر مختلف مادی ومعنوی استنکاف از نگهداری طفل خود می نماید و بالاختیار از این حق صرفنظر و فرزند خود را به پدر تحویل میدهد.این شناسنامه ای مختصر از واقعه که بیان شد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه مطالعات در خصوص موضوع کودک آزاری مبین این مطلب است که عمدتا آزار جسمی کودکان به صورت غیر متعارف از سوی اعضأ خانواده یا آشنای خانوادگی انجام گرفته ومی گیرد. مطالعه ای که در مورد 2240 نوجوان دبیرستان در تهران انجام شد تعداد 1362 نفر حدود 60% به 1600 مورد کودک آزاری اشاره کردند از قبیل سیلی خوردن 48% - کتک خوردن با چوب یا وسایل دیگر 17% - لگد زدن 15%-پرت کردن 10% - گاز گرفتن 4%.  اما آمار فوق بیانگر این است که کمتر کودک آزاری غیر متعارف به وسیله شخص پدر یا مادر انجام گرفته و این هم بی دلیل نیست زیرا تردیدی نیست که جایگاه والدین در شریعت ما، مقامی منیع و بلند و قابل احترام است واین رابطه عمدتا خارج از الزامات ناشی از مقررات و قوانین و کنوانسیون های مختلف می باشد. 

و می توان ادعا نمود که در اغلب کشورها و در میان همه ملتها با هر نوع رسم وآئین برگرفته شده از عاطفه ای مقدس و عجین شده با لحم و دم دو طرف است، پدر و فرزند دو واژه زیبا و متعالی و رابطه این دو مشحون از عشق و قداست است، در همه زبانها به محض اینکه کودکی به تکلم می آید، به لحاظ همین رابطه و صمیمیت است که لفظ بابا از کودک تازه به حرف آمده استماع می شود. زین فی عین والده ولده: کودک با هر چهره و منظری در چشم بابازیبا جلوه می کند.هرچند که طفل زشت باشد در چشم پدر بهشت باشد.

و به قول ضرب المثل لاتین: no fathers or no mothers their childern  ugly  هر کسی بر شعر و بر فرزند خود مفتون بود.  like father . like sonاما همان گونه که عرض شد درصد کمی از کودک آزاری غیر متعارف را در میان پدر و مادر واقعی مشاهده می کنیم. مع الاسف در این پرونده حسب تحقیقات حاصله از اقدامات دادگاه محترم ما شاهد یک استثنأ هستیم و در اینجا باید نسبت به همه پدران و مادران با عاطفه ایرانی اعتضار خودم را اعلام دارم که تحقیقات تفصیلی دادگاه نشان می دهد این بار جای شاکی و متشاکی عوض شده و گویا انقلاب دعوی صورت گرفته است . مناسب بود در جایگاه شاکی پدر می ایستاد و از ملال و رنج و شکنجه طفل سه ساله خود زبان تظلم خواهی می گشود و از آثار کبودی و سیاه شدن قسمتهای مختلف بدن طفل معصومش دادخواهی می کرد معهذا محکمه محترم به این استثنأ تاکنون رسیده که پدر را به عنوان آزار دهنده و صدمه زننده به فرزند خود در جایگاه متهم بنشاند واز او استنطاق کند.ولی پدری که در خصوص شرایط ولایتش آمده  الظاهر لایشترط العدالة فی ولایة الاب و الجد لکن متی ظهر له ولو بقرائن الاحوال الضرر منهما علی المولی علیه عزلها و منعهما من التصرف فی امواله.

غیر از قوانین داخلی ما در پیمان جهانی حقوق کودک که در تاریخ 25 خرداد 73 ایران به آن ملحق شد و از تاریخ 21 مرداد 73 مفاد پیمان در ایران لازم الاجرا گردیده در مواد 19 و 39 آن تصریح شده که باید این نوع کودکان آزار دیده تحت حمایتهای مختلف قانونی قرار گیرند. پدر این کودک تا کنون 2 بار تشکیل خانواده داده است که با مراجعه به سوابق و بازجویی ها و پرونده های متشکله در الیگودرز ایراد صدمه وی از جمله علل جدایی بوده به گونه ای که مادر کودک در بازجویی مورخ 4/4/79 دادگاه عمومی شعبه 4 [...] همراه با مادرش خانم [...] به تفصیل به شرح چگونگی ایراد ضرب و جرح همسر سابق خود پرداخته است. همسر فعلی او به تفصیل در بازجویی مورخ 24/4/80 از نحوه کتک کاری شوهرش پرده برداشته و اینکه وی نیز سابقه مراجعه به پزشک به لحاظ شکستگی و ایراد صدمه دارد مدارکی ارائه نموده و شرح آن در پرونده مضبوط است.

یکی ازشاغلین نیروی انتظامی که باعث شده آقای مهدی که در گذشته ظاهرا به لحاظ سختی معیشت و نیاز مادی و مالی کلیه خود را بفروشد برای او کاری دست و پا کند واو را به عنوان راننده به کار بگیرد در بازجوئی مورخ 26/4/80 خود از عصبیت شدید مهدی و درگیری او با سایر پرسنل سخن می گوید.کسی که در یکی از باشگاه های فرهنگی ورزشی تهران، قسمت موتوری همکار او است از عصبانیت و درگیری مکرر خود با وی سخن گفته است. در آماری که به اطلاع رسید دخالت پدر و مادر والدین اصلی طفل در آزار غیر متعارف محدود اما نوع آزار به شکل گازگرفتگی هم در صد پائینی است.اما در این پرونده ما هردو استثنأ را می بینیم. «نظریه مورخ 21/4/80 پزشکی قانونی اعلام می کند طبق مشاوره به عمل آمده با دندانپزشک سازمان پزشکی قانونی کشور آثار گازگرفتگی در حال محو در ساق پای راست وبازو و ساعد دست چپ مشهود است که با توجه به مرور زمان اظهارنظر قطعی و صریح میسر نمی باشد ولی با تطبیق فاصله دندانهای پیشین متهمین با محل گاز گرفتگیها در حال محو گاز گرفتگیهای ساق پای راست است وبازوی دست چپ می تواند مربوط به مهدی (پدر کودک) باشد. »

هر کسی این ماجرا را بررسی کند ابتدا این مطلب به ذهن او متبادر شود که شاید عامل ماجرا مشکل روانی دارد که خوشبختانه دادگاه با ارجاع موضوع به کمیسیون روان پزشک پاسخ شبهه احتمالی را داده اند و اعلام کردند که متهم جنون و اختلال حواس ندارد. با توجه به اینکه تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی بر عهده دادگاه محترم است حکم مقتضی مورد استدعاست. آنچه مسلم است تقاضای ما قطع رابطه پدر و فرزند نیست چون هم فرزند و هم پدر هر دو نیازمند به ارتباط با هم هستند و مسلما فرزند بیشتر نیازمند است اگر در ظل حمایت پدر خود رشد نماید درآتیه او موثرتر است لذا تقاضا می کنم بعنوان مجازات تکمیلی، پدر تحت آموزش اجباری قرار گیرد تا نسبت به وظایف پدری آشنا شود. از این فرصت استفاده می کنم تقاضا دارم به وسیله ارباب جرائد و صدا و سیمااین موضوع مورد تأکید و تبلیغ قرار گیرد. در خرداد سال 77 یک همایش باعنوان گردهمایی جستجو آینده با موضوع کودک آزاری با همکاری دولت ویونیسف در تهران برگزار شد در گزارش این سمینار آمده که افرادی از سازمان های غیر دولتی، خانواده ها، رسانه های گروهی، مقامات قضائی، سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، وزارت آموزش وپرورش و همچنین پژوهشگران ودانشگاهیان شرکت داشتند.

گروههای مزبور از ملحق شدن ایران به پیمان جهانی حقوق کودک وافزایش آگاهی نسبت به شناخت کودک آزاری به عنوان معضل اجتماعی در ایران همچون سایر کشورها ابرازخشنودی کردند. شرکت کنندگان از کمک رسانه ها در کشف مواردی از کودک آزاری، که بدون گزارش آنها پنهان می ماند، ابراز رضایت کردند. آنان از اینکه قوانین موجود به دلیل ناآگاهی و عدم تخصص کافی در میان کسانی که قاعدتا مسئول مراقبت از کودکان هستند نتوانسته است از کودکان حمایت کافی به عمل آورد ابراز تأسف کردند. نظر کلی این بود که برای روشن ساختن و حل مسائل پیچیده اجتماعی مربوط به کودک آزاری آموزش بیشتر مورد نیاز است. گردهمایی با تاکید بر راهبردهای مشخص برای آینده خاتمه یافت. این راهبردها عبارت بودند از:

آموزش فشرده معلمان، والدین و کودکان از طرق گوناگون در زمینه حق برخورداری کودکان از حمایت در مقابل آزار.

  افشاگری حساسیت برانگیز و مسئولانه رسانه ها و پیگیری موارد کودک آزاری.

  ایجاد یک مرکز دریافت اطلاعات در زمینه موارد کودک آزاری و تبلیغ وجود آن.

آموزش معلمان مدارس و کارکنان مراکز بهداشت برای شناخت و گزارش مواردکودک آزاری.

ایجاد یک خط تلفن اضطراری (hot line)مخصوص مشاوره و حمایت از کودکان آزار دیده.

اجرای یک طرح بهداشتی روانی برای پیشگیری از کودک آزاری توسط والدین و مسئولین مراقبت از کودک .

حصول اطمینان از اعطای حق حضانت فرزندان فقط بر اساس صلاحیت هر یک از والدین.

تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط به کودک آزاری در مراجع قضایی.

آموزش و ایجاد حساسیت قضایی.

بازنگری قوانینی که تحت عناوینی چون حفظ اقتدار بزرگسالان بر کودکان امکان کودک آزاری رافراهم می آورد.

در خاتمه لازم میدانم از خبرنگاران ساعی روزنامه ایران که نقش مناسبی در انعکاس موضوع داشتند تشکر خود را اعلام و امیدوارم نتیجه این دادگاه به گونه ای باشد که کمتر شاهد این گونه وقایع باشیم.

بتاریخ 21/7/80

پرونده کلاسه 80/818

دادنامه 1448- 21/7/80

مرجع رسیدگی شعبه 1109 دادگاه عمومی تهران

شکات 1- معاونت محترم دادگستری کل استان تهران

2- خانم [...] مادر و قیم اتفاقی مجنی علیها با وکالت آقایان  [...] و [...]: خ - انقلاب ...

متهمین 1- مهدی :  خ - استاد ...

2- اکرم : تهران تهرانسر...

اتهام - ایراد ضرب و جرح عمدی

رای دادگاه: در این پرونده 1- آقای مهدی  ، 23 ساله، راننده، اهل و ساکن تهران، آزاد بقید توثیق وثیقه 2- خانم اکرم26، ساله، خانه دار اهل و ساکن تهران، آزاد بقید توثیق وثیقه متهمند به ایراد ضرب و جرح عمدی بدفعات متعدد نسبت به کودک سه ساله [...]  منتهی به شکستگی دنده های کودک و جراحات و کبودیهای متعدد و خونریزی مغزی، خلاصه جریان پرونده بدین قرار است که مقارن ظهر مورخ 11/4/80 به نیروی انتظامی اطلاع داده می شود که کودک سه ساله ای که شکنجه شده در مرکز طبی کودکان به بیمارستان اما خمینی (ره) بستری گردیده است. بلافاصله گشت کلانتری 148 انقلاب بمحل اعزام مشاهده می کنند کودک در بخش مراقبتهای ویژه بستری است دارای کبودیها و آثار گازگرفتگی هائی متعدد بوده و بگفته پزشکان از ناحیه جمجمه بوده و شکستگی های قدیمی از ناحیه دنده نیز دارد. مأمورین انتظامی پدر کودک (متهم ردیف اول) را به کلانتری دلالت نموده نامبرده اظهار داشت نامادری طفل (متهمه ردیف دوم) بچه را مورد ایراد ضرب و جرح قرارد داده و علت آنرا دستشوئی بچه عنوان نموده و اضافه کرده فعلا شکایتی از نامادری ندارد. متعاقب انعکاس این موضوع در یکی از روزنامه های صبح بلحاظ عدم اعلام شکایت ولی بچه، حسب الامر ریاست محترم دادگستری کل استان تهران، معاونت محترم دادگستری استان تهران تقاضای تعقیب جدی قضیه را نمودند و با توجه به بمحل اقامت زوجین که محل وقوع جرم بوده پرونده به مجتمع قضائی هاشمی ارجاع و جهت رسیدگی به این دادگاه محول گردید دادگاه جهت کشف حقیقت دستور انجام تحقیقات کامل از زوجین و بستگان نزدیک آنان و همسایگان را صادر و نظریه پزشکی قانونی و مسئولین بیمارستان را خواستار گردید.

در تحقیقات معموله از خانم اکرم (متهمه ردیف دوم و نامادری) نامبرده اظهار داشت شوهرش دارای ناراحتی عصبی است و بارها کودک سه ساله را مورد ایراد ضرب و جرح قرار داده و در پاسخ اعتراضات وی می گوید صاحب اختیار بچه اش میباشد و او نیز از ترس تهدیدات شوهرش تا کنون اقدامی نکرده است و علت بروز واقعه ای که منجر به بستری شدن طفل در بیمارستان شد را بطور خلاصه چنین توضیح داده که عصر روز جمعه با شوهرش مشاجره لفظی کرده و شوهرش پس از کتک زدن او وارد اتاق بچه شده درب اتاق را قفل کرده و سپس بچه را مورد ایراد ضرب قرار داده است روز بعد کودک رنگ پریده و بدحال بوده لیکن او از ترس شوهرش کودک را به مرکز درمانی نبرده صبح روز یکشنبه که قصد رفتن به منزل پدرش را داشته و کودک نیز در حال خوردن بیسکویت بوده مشاهده کرده که [...] بی حال بزمین افتاده که وی با کمک همسایگان بچه را به بیمارستان منتقل کرده است. از والدین زوجین و بستگان نزدیک آنان نیز تحقیق گردید لیکن هر کدام از آنان بطرفداری از یکی از زوجین دیگری را در این واقعه مقصر و مجرم دانسته اند البته بعضی از بستگان زوج خصوصا پدر بزرگ و پدر وی خصوصیات اخلاقی پسرشان را تأیید نکردند و اظهار داشتند که هیچکدام از زوجین صلاحیت نگهداری کودک را نداشته اند همسایگان نیز اطلاع دقیقی از ماجرا نداشته اند دادگاه با توجه به انتساب اتهام به زوجین در مورد آنان قرار وثیقه صادر که با سپردن وثیقه آزاد گردیدند دادگاه با توجه به اظهارات متناقض پدر و نامادری کودک و با توجه به وقوع جرم در داخل حریم خانه و بدور از چشم دیگران، تحقیقات کامل در خصوص سوابق اخلاقی و اجتماعی و روانی متهمین را ضروری تشخیص داده و با توجه به اینکه پدر کودک خود متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی علیه طفل بوده مادر واقعی کودک (همسر سابق متهم) از سوی دادگاه بعنوان قیم اتفاقی تعیین و کودک موقتا جهت نگهداری به وی واگذار گردید و متعاقبا مشارالیه ها بعنوان قیم اتفاقی از پدر بچه (متهم ردیف اول) به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی اعلام شکایت نمود.

به دفعات متعدد زوجین و کودک به پزشکی قانونی معرفی شدند که جمع نظریه های پزشکی قانونی و پزشکان معالج بدین شرح است که کودک متعاقب صدمات همزمان وارده و استرس ناشی از آن دچار تشنج و کاهش هوشیاری شده که منجر به بستری شدن وی در بیمارستان گردیده است و صدمات و جراحات وارده به کودک بدین قرار است: کبود ی ساق پای راست زانوی چپ - پشت پای چپ هر دو طرف صورت و اطرف چشم و شانه راست خراشیدگی های حارصه مدور (گازگرفتگی) در ساعد چپ بازوی چپ مچ دست چپ و ساعد راست سمت چپ گردن و قفسه سینه و پشت تنه و مخاط دهان و خونریزی اطراف پرده سخت شامه مغزی و شکستگی ترمیم یافته دنده های هشتم چپ در قوس قدامی و قوس خلفی دنده های نهم و دهم چپ و قوس قدامی دنده های چهارم و پنجم راست مشهود بوده است نتیجه بررسی در خصوص خانم اکرم بدین شرح است که نامبرده قبلا در سال 71 با شخصی بنام آقای [...] ازدواج نموده و در سال 77 بصورت توافقی از وی جدا گردیده مضافا فرزند مشترک (پسر دوساله) بموجب توافق زوجین به پدر واگذار شده حسب ادعای مشارالیه ها علت طلاق سوء اخلاق و رفتار شوهر بوده است. بلحاظ عدم همکاری شوهر سابق نامبرده تحقیقات از وی میسر نگردیده تحقیقات از همسایگان و بستگان حکایت از حسن اخلاق و رفتار ایشان داشته است کمیسیون روانپزشکی پزشکی قانونی پس از معاینه روانی از نامبرده اعلام نمودند که احتمال تحریک پذیری و عصبانیت ور فتار خشن در نامبرده منتفی نمی باشد.

نتیجه بررسی ها در مورد متهم مهدی  بدین قرار است که نامبرده در سال 76 با دختر خاله اش ازدواج کرد در تمام دوران زندگیش با ایشان فاقد شغل ثابت بود حتی بدون اطلاع والدینش مبادرت به اهدأ یک کلیه و اخذ یک میلیون تومان نموده همسر سابق وی (مادر [...]) و نیز خانواده اش اظهار داشتند که نامبرده دارای سوء رفتار و اخلاق بوده و همسر و فرزندش را کتک می زده است حتی همسرش را با چاقو تهدید کرده که باید کلیه ات را بفروشی و بحکایت محتویات پرونده های متهم در دادگستری الیگودرز که کپی آنها پیوست این پرونده است متهم مهدی  بلحاظ ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی استخوان دست مادر همسرش که خاله اش بوده روانه زندان گردید و متعاقبا با اعلام گذشت شاکیه آزاد شده و نهایتا در تاریخ 28/6/79 حکم طلاق توافقی زوجین در دادگستری الیگودرز صادر گردیدو بموجب توافق زوجین حضانت کودک به پدر واگذار شد البته خانم صغری اظهار داشته بلحاظ ترس از شوهرش و از روی اجبار حاضر بتحویل بچه به وی شده و حتی با وجودیکه حق ملاقات با بچه در رای دادگاه آمده از زمان طلاق تا زمانیکه بچه در بیمارستان بستری گردید، با مشکلات فراوان فقط توانسته دو یا سه بار بچه را ملاقات نماید با بررسی از محل کار متهم مشخص گردید نامبرده حدودا دو ماه بوده که در باشگاه فرهنگی ورزش  [...] به عنوان راننده مشغول بکار بوده و با تحقیقات معموله از پرسنل باشگاه اظهار داشتند که متهم از تعادل عصبی مناسبی برخوردار نبوده حتی یکی از همکاران وی تصریح نمود که وقتی با مهدی شوخی کرده او عصبانی شده و وی را گاز گرفته است.

پزشک کلینیک طب ورزشی اظهار داشت مهدی چندین بار به آن مرکز مراجعه کرده و بعلل مختلف قرصهایی از جمله قرصهای دیازپام و آمپول دیازپام دریافت نموده است. مسئول واحد مربوطه اظهار داشت متهم در اثر حالتهای عصبی که داشته دو سه روز قبل از این واقعه در حین انجام مأموریت تصادف می کند و خسارت زیادی به خودرو وارد می نماید که هم اکنون نیز خودرو در تعمیرگاه میباشد حسب اعلام نظر کمیسیون روانپزشکی پزشکی قانونی که متشکل از سه روانپزشک و یک روانشناس سازمان پزشکی قانونی و یک نفر متخصص پزشکی قانونی است متهم دارای جنون و اختلال حواس نمی باشد لیکن شواهد و سوابقی از اختلال شخصیت و رفتاری دارد که می تواند باعث ایجاد یا تشدید اختلافات خانوادگی شود. پزشکی قانونی در پاسخ استعلام دادگاه مبنی بر اینکه گاز گرفتگی توسط چه کسی انجام گرفته اعلام داشت تطبیق فاصله دندانهای پیشین متهمین با محل گاز گرفتگی در حال محو، گاز گرفتگیهای ساق پای راست و بازوی دست چپ میتواند مربوط به آقای مهدی  (پدر کودک) باشد خانم اکرم نیز مدعی بود که چند روز قبل توسط مهدی  مضروب گردید و دچار شکستگی استخوان بینی و نیز دندان شده که نامبرده به پزشکی قانونی معرفی می گردید و پزشکی قانونی ضمن تایید شکستگی های ادعایی اعلام داشت که شکستگی ها در اثر اصابت جسم سخت بوده که جدید بنظر میرسد البته متهم مهدی  اظهار داشت همسرش در بیرون از خانه با کسی درگیر شده که بلحاظ مسائلی نمی تواند اصل ماجرا را بازگو کند دادگاه پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی در اجرای بند ج از ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر که وقت رسیدگی کلیه طرفین ابلاغ گردد. در جلسه دادرسی معاونت محترم دادگستری استان بعنوان نماینده مدعی العموم ضمن اعلام شکایت از مهدی  (پدر کودک )با ارائه توضیحات شفاهی ولایحه ارسالی درخواست صدور حکم بر مجازات نامبرده را نموده.

 مادر کودک که به عنوان قیم اتفاقی تعیین گردید و وکیل ایشان نیز با اعلام شکایت از نامبرده درخواست مجازات مشارالیه رانمودند متهم در جلسه دادگاه ضمن تکرار مطالب قبلی وانکار انتساب ارتکاب جرم ، ایراد ضرب و جرح عمدی را به همسرش متهمه ردیف دوم منتسب نمود. بنابه مراتب مذکور در خصوص اتهام متهم ردیف اول آقای مهدی  دایر به ایراد ضرب و جرح متعددنسبت به کودک سه ساله اش به نام [...]  با توجه به دلایل و قرائن ذیل: اولا اعلام شکایت نماینده مدعی العموم و متعاقبا شکایت قیم اتفاقی کودک ثانیا گواهی های پزشکی قانونی مضبوط در پرونده به شرح مذکور، خصوصا نظریه پزشکی قانونی در مورد عامل گاز گرفتگی ها که پس از بررسی های فنی و کارشناسی، عامل آن تعداد از گاز گرفتگیهای کاملا محو نشده را متهم دانسته است ثالثا وجود اختلال شخصیت رفتاری در متهم بدون اینکه دارای اختلال حواس یا جنون باشد که این مطلب به صراحت در نظریه پزشکی قانونی آمده است. رابعا - وضعیت اخلاقی و رفتاری نامناسب متهم در محل کار خصوصا گاز گرفتن - یکی از پرسنل باشگاه ورزشی فرهنگی  [...]  توسط نامبرده که حکایت از عصبانیت بیش از حد وی دارد. خامسا داشتن سوابق ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به همسر سابق و مادر همسر سابقش که خاله اش بوده که منجر به شکستگی دست نامبرده گردیده است و احتمالا ایراد ضرب عمدی نسبت به همسر فعلی اش به حکایت نظریه های پزشکی قانونی که مضبوط در پرونده می باشد سادسا اظهارات غیر موجه و متناقض متهم و مدافعات غیر موجه وی در تحقیقات مقدماتی ونیز در جلسه دادگاه و انکار کلیه موارد انتسابی به وی که مستند به دلایل اثباتی بوده است سابعا سایر قرائن و امارات موجود در پرونده خصوصا مطالبی که در لایحه تقدیمی نماینده مدعی العموم بدان تصریح شده است برای دادگاه علم حاصل شده که متهم مذکور مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی در موارد متعدد نسبت به فرزند خردسالش شده.

 بنابراین ارتکاب بزه های انتسابی توسط مشارالیه از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 614 قانون مجازات اسلامی متهم مذکور رااز حیث جنبه عمومی جرم و به جهت اینکه اقدام وی موجب اخلال در صیانت جامعه شده وبیم تجری مرتکب و دیگران می رود به تحمل دو سال حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و از حیث جنبه خصوصی جرم و صدمات جسمانی وارده به کودک مستندا به مواد 480(بند1)و 481و484 (بندهای ب و د) و 437 و367و495 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد 295(بند ج) و297 و تبصره ذیل آن و 302(بند الف) (304 از قانون مذکور متهم موصوف را به جهت کبودی های ساق پای راست زانوی چپ و پشت پای چپ و هر دو طرف صورت واطراف چشم وشانه راست جمعا به پرداخت دوازده هزارم دیه کامله و به علت خراشیدگی های حارصه مدور(گازگرفتگی) در ساعد چپ و بازوی چپ و مچ دست چپ وساعد راست و مخاط دهان جمعا به پرداخت سه صدم دیه کامله وبه لحاظ خراشیدگی سمت چپ گردن و قفسه سینه و پشت تنه به پرداخت سه صدم دیه کامله بابت ارش و به علت شکستگی های ترمیم یافته دنده هشتم چپ در قوس قدامی و قوس خلفی دنده های نهم و دهم چپ و قوس قدامی دنده های چهارم و پنجم راست جمعا به پرداخت 104 ده هزارم دیه کامله وبه جهت خونریزی اطراف پرده سخت شامه مغزی به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال بابت ارش در حق مجنی علیها محکوم می نماید انتخاب نوع دیه از میان اعیان سه گانه موجود بر عهده محکوم علیه بوده و نامبرده مکلف است قیمت دیه منتخب را ظرف یک سال در حق مجنی علیها پرداخت نماید و با توجه به سن مجنی علیها و تا زمان تعیین تکلیف قطعی در مورد ولایت و حضانت کودک توسط دادگاه خانواده محکوم به پس از اخذ از محکوم علیه توسط اجرای احکام کیفری در حساب مخصوص بانکی نگهداری وتحت نظارت اجرای احکام وبا رعایت غبطه مجنی علیها جهت تامین هزینه نگهداری و تربیت کودک به قیم اتفاقی کودک (مادرش) پرداخت خواهد شد. و در خصوص اتهام خانم اکرم دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به [...]  با توجه به انکار متهمه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی و تحقیقات معموله توسط دادگاه و فقدان ادله اثباتی و مقتضای اصل برائت و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت مشارالیها را صادر و اعلام می نماید رای محکومیت صادره حضوری بوده وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 1109 دادگاه عمومی تهران
 به تاریخ 5/9/80

شماره دادنامه: 1149

کلاسه پرونده: 80/17 ت/617

مرجع رسیدگی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با حضور امضأ کنندگان ذیل:

تجدیدنظرخواه: مهدی با وکالت  [...] - سعادت آباد خیابان...

تجدیدنظر خوانده: صغری  - جاجرود...

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 1448 مورخ 21/7/80 صادر از شعبه 1109 دادگاه عمومی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رای دادگاه »

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای نصراله به وکالت آقای مهدی  به طرفیت خانم صغری و دادگستری استان تهران از دادنامه شماره 1448 مورخ 21/7/80 صادره از شعبه 1109 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظر خواه به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت گذشته و پرداخت دیه و ارش در حق فرزند صغیرش خانم [...]  (سه ساله) ظرف یکسال از تاریخ وقوع بزه اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی بدفعات متعدد نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی که موجب نقض دادنامه از حیث بزهکاری و محکومیت باشد بعمل نیامده و به دادنامه هم از جهات فوق ایرادی نیست دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه صادره را تأیید می نماید رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشار دادگاه
منبع:http://www.ghazavat.com/02/yekray.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :