موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/۱/۱۸

 

سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی گفت:سهل‌انگاری پزشک در مواقعی که منجر به فوت بیمار شود، در صورت تأیید کمیسیون پزشکی تا سه سال حبس را برای پزشک در پی دارد.

قاضی محمدرضا الهی‌منش در پاسخ به پرسشی درخصوص چگونگی برخورد با پزشکانی که با کوتاهی در وظایف خود منجر به فوت بیمار می‌شوند، گفت:بعد از ارجاع شکایت در این مورد دادسرا کمیسیونی را متشکل از سه پزشک متخصص در امور مورد شکایت که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوده و از طریق دانشگاه علوم پزشکی نیز معرفی می‌شوند به همراه پزشک پزشکی قانونی و کارشناس رسمی دادگستری تشکیل می‌دهد. وی گفت:تمامی‌اقدامات انجام شده توسط پزشک در این کمیسیون بررسی و چنانچه کمیسیون به قصور پزشک رأی دهد، دادسرا در مورد مجازات پزشک وارد عمل می‌شود. سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی ادامه داد:پزشکانی که با کوتاهی در وظایف خود منجر به فوت بیمار شوند، علا‌وه بر پرداخت دیه مطابق ماده 616 قانون مجازات اسلا‌می‌به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شوند

منبع: .maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/2634/Default.aspx

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :