وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛

احتراما، همان‌گونه که مستحضرید و نهادهای مختلف ذی‌ربط نیز احتمالا گزارش‌هایی را در این خصوص، تقدیم حضور نموده‌اند، یکی از معضلات دستگاه قضائی کشور، وضعیت حقوقی خاص برخی از محکومان به قصاص نفس می‌باشد که تداوم بازداشت قانونی آنان و انتظار برای رفع موانع اجرای حکم مشکلات عدیده‌ای را – علاوه بر محکومان و خانواده‌های آنان – برای مسئولین امر نیز فراهم می‌آورد


 

این موضوع – همچون سایر موضوعات و مسائل – به دلیل گستردگی و اقتضائات استان تهران، ایجاد مشکلات مضاعفی را برای دادگستری این کلان‌شهر در پی دارد؛ چه آنکه:
به حکایت مستندات آماری موجود، تعداد 325 تن از محکومان به قصاص نفس که آرای محکومیت آنان با سیر در تمامی مراحل دادرسی مربوط، قطعیت یافته است، در زندان‌های استان تهران، در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند. تعدادی از این محکومان، حدود 20 سال است که منتظر اجرای حکم‌اند.
موانع عمده‌ای که در راه اجرای احکام محکومان موصوف، وجود داشته و به تفکیک موارد زیر قابل ارائه می‌باشند، عبارتند از:
- عدم پرداخت فاضل دیه.
- عدم مراجعه اولیای دم مقتولان.
- عدم درخواست اجرای حکم قصاص از سوی اولیای دم مقتول.
- عدم تودیع سهم وارث صغیر مقتول.
- درخواست دیه از سوی اولیای دم و عدم توانایی مالی محکوم‌علیه بر پرداخت آن.
در این میان، علت عدم اجرای حکم در مورد تعداد 112 نفر از محکومان، عدم مراجعه اولیای دم مقتولان، نسبت به تعداد 82 نفر، عدم پرداخت فاضل دیه و در مورد حدود 100 نفر، تابعیت خارجی (افغانی) قاتل و مقتول اعلام شده است.
اکنون، نظر به مطالب مرقوم، و با توجه به روند رو به افزایش تعداد محکومان مزبور در هر ماه و بالتبع افزایش مشکلات ناشی از این وضعیت و باعنایت به ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در این خصوص، مراتب اعلام می‌شود تا بر مبنای مقررات و موازین شرع انور، نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اتخاذ تصمیم و اعلام نظر فرمایید.
ضمنا به نظر می‌رسد موارد ذیل به منظور کاهش مشکلات ناشی از وضعیت اعلام شده – حداقل در مورد بخش قابل توجهی از محکومان موصوف - راهکار مناسبی باشد:
1- تعیین مدت مشخص و مضبوطی برای مراجعه اولیای دم مقتولان و طرح درخواست اجرای حکم قصاص نفس، پس از قطعیت آن.
2- محول نمودن اجرای حکم قصاص نفس در مورد محکومان و نیز اولیای دم دارای تابعیت افغانی به دولت افغانستان، از طریق رایزنی حقوقی و انعقاد قراردادهای دوجانبه میان دو کشورو عنداللزوم تصویب در مرجع قانون‌گذاری.
3- اخذ تضمین و وثائق معتبر و متناسب از آن عده از محکومان که به دلیل وجود «صغیر» در میان وراث مقتول، امکان تعیین تکلیف و اجرای حکم وجود ندارد و سپس آزادی محکوم‌علیه تا زمان بلوغ و رشد صغیر.

و من‌الله التوفیق
سیدعلیرضا آوایی
رئیس کل دادگستری استان تهران

 

جناب آقای آوائی
رئیس کل محترم دادگستری استان تهران
سلام علیکم

احتراما، به استحضار می‌رساند حسب دستور جناب‌عالی در هامش نامه رئیس دفتر حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص علل عدم اجرای احکام محکومان به قصاص، در این رابطه به علت عدم اجرای احکام محکومان به قصاص، هیئتی از سوی جناب‌عالی تشکیل گردید و مقرر شد؛ اعضای هیئت خود مستقیما به زندان‌ها مراجعه و با زندانیان فوق مصاحبه نمایند اما این کار عملی نشده که چندین جلسه در دفتر امور زندانیان با حضور اعضای هیئت اجرایی تشکیل گردید و مقرر شد در اولویت اول با کلیه زندانیان محکوم به قصاص که حکم آنان قطعی شده است، مصاحبه تا آمار دقیق به دست آید در این رابطه فرم مخصوص تهیه و با توان محدود به کلیه مراجع قضائی و زندان‌های تابع استان ارسال تا نسبت به تکمیل آن اقدام و اعاده نمایند.
نهایتا با توجه به طولانی شدن کار اینجانب ناچارا به همراه هیئت و کارمندان دفتر در امور زندانیان چند جلسه به زندان‌های رجایی‌شهر، قزلحصار و... مراجعه و با تک تک محکومان به قصاص مصاحبه و فرم مربوطه تکمیل و از آنان عکس تهیه و ضمیمه فرم گردید. پس از مطابقت فرم‌های تکمیلی با پرونده‌های موجود به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران (امور جنایی) چندین نوبت مراجعه و پرونده‌های موجود ملاحظه و اطلاعات تکمیلی از آنان استخراج و علت عدم اجرای حکم بررسی و به امضای اعضای هیئت رسید.
بر اساس لیست اعلامی اداره کل زندان‌های استان تهران تعداد 606 نفر محکوم به قصاص در زندان‌های استان اعلام شده است و این در حالی است که با بررسی‌های انجام شده وجود فقط 345 نفر قصاصی که حکم آنان تایید شده است در حال حاضر در زندان‌های استان تهران به سر می‌برند و علت عدم اجرای حکم قصاص هم به شرح ذیل می‌باشد.
1- عدم پرداخت تفاضل دیه
2- عدم تودیع سهم صغار
3- عدم مراجعه اولیای دم
4- رضایت بعضی از اولیای دم
5- تجویز اعاده دادرسی
6- درخواست دیه جهت رضایت اولیای دم
7- مهلت اجرای حکم قصاص
8- آزادی محکومان به قصاص با بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه و بعضی هم معد اجرای حکم قصاص می‌باشد که هرچه سریع‌تر باید اجرا شود.
محکومان به قصاص اعلامی اداره کل زندان‌ها – 606
محکومان به قصاص که با آنها مصاحبه شده و در حال حاضر در زندان هستند – 345
عدم مراجعه اولیای دم – 112
عدم تودیع سهم صغار – 12
اعلام رضایت اولیای دم – 21
در مرحله اخذ استیذان – 40
تجویز اعاده دادرسی – 26
معد اجرای حکم قصاص – 12
درخواست دیه – 40
عدم پرداخت تفاضل دیه – 82
نتیجه تا تاریخ آذرماه 88 تعداد 345 نفر حکم قصاص دارند که به علت‌های ذکر شده اجرا نگردیده است.

مشکلات:

1-بعضی از پرونده‌ها در اجرای احکام به علت عدم مراجعه اولیای دم به نوعی بایگانی شده است و زندانی نیز معلوم نیست تا چند سال باید زندان بماند.
2- نبود آمار دقیق در دادسراها و زندان‌ها در خصوص محکومان به قصاص
3- حضور بعضی از محکومان به قصاص بیش از 20 سال در زندان
4- بعضی از محکومان به قصاص با توجه به بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه با قرار تامین آزاد شده‌اند که وضعیت آنان نامعلوم است و تعداد نامشخص.
5- بعضی از پرونده‌های موجود حاکی از [متواری] بودن محکومان به قصاص دارد ولی پیگیری قضایی جهت دستگیری انجام نشده است.
6- بعضی از اولیای دم خارج از کشور به سر می‌برند و دسترسی به آنان مقدور نمی‌باشد.
7- برای اخذ استیذان نیاز به حضور اولیای دم می‌باشد و بعد از استیذان هم تا حضور اولیای دم اجرای حکم قصاص متوقف می‌شود.
با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می‌گردد:
1- طی بخشنامه‌ای به حوزه‌های قضایی تابع استان تهران [ابلاغ شود] تا کلیه پرونده‌های قصاص (قبل از سال81) به دادسرای امور جنایی تهران ارسال تا با تشکیل واحد مددکاری نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم و در صورت عدم نتیجه اجرای حکم تسریع گردد.
2- حدود یکصد نفر از محکومان به قصاص که در ندامتگاه قزلحصار نگهداری می‌گردند از اتباع کشور افغانستان می‌باشند که به دلیل عدم حضور اولیای دم در ایران (قاتل و مقتول) احکام آن اجرا نشده است و سالیان طولانی است که در زندان به سر می‌برند پیشنهاد می‌گردد از طریق رئیس محترم قوه قضائیه یا مراجع دیگر با تحویل آنها به کشور متبوع خود موجبات اخذ رضایت از اولیای دم یا اجرای حکم توسط آن کشور را فراهم نماید.
3- تعداد زیادی از اولیای دم جهت اجرای حکم قصاص مراجعه نکرده تا پرونده آماده اخذ استیذان گردد به نظر می‌رسد از سوی رئیس محترم قوه قضائیه مدتی معین جهت اجرای حکم قصاص اولیای دم تعیین یا بخشنامه صادره از ناحیه رئیس محترم وقت قوه قضائیه به مجلس ارسال تا مورد تصویب قرار گیرد.
4- واحد (رایانه) انفورماتیک دادسرای امور جنایی و اداره کل زندان‌ها باید به هنگام گردند.
5- پرونده‌های موجود در واحد اجرای احکام دادسراها باید تعیین وقت نظارتی گردند. ضمنا سه جلد آمار محکومان به قصاص نفس که از سوی اداره کل زندان‌ها و دفتر امور زندانیان تهیه گردیده پیوست می‌باشد.

احمد مظفری
معاون قضایی رئیس کل و مسئول دفتر امور زندانیان دادگستری کل استان تهران

منبع:http://www.ghazavat.com/62/gozaresh.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :