موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٥/٤

 

جلسه مورخه 14/10/1388
سوال: چنانچه شخصی بدون ایجاد هرگونه خدشه‌ای در مندرجات شناسنامه، صرفا اقدام به تخریب و پاره کردن آن نماید، آیا مرتکب بزهی شده است یا خیر و در صورت جرم بودن، عمل وی تحت چه عنوانی قابل تعقیب و رسیدگی است؟
نظر گروه اکثریت: با توجه به اینکه شناسنامه یک سند رسمی دولتی است که به شخص داده شده و مال فرد به حساب می‌آید، تخریب آن جرم تلقی نشده و با هیچ یک از عناوین جزایی دیگر نیز قابل انطباق نمی‌باشد. اشخاص مکلف به حفاظت از شناسنامه خود هستند، شناسنامه پاره شده فاقد اعتبار است و در صورت ارائه به نهادهای دولتی و پذیرش از سوی آنها، جرم تلقی و نهاد پذیرنده قابل تعقیب کیفری است (ماده 7 قانون تخلفات و جرایم راجع به اسناد سجلی و شناسنامه) و نه شخص ارائه‌دهنده.
از طرف دیگر، تخریب از مصادیق خدشه که در ماده 10 قانون تخلفات و جرایم راجع به اسناد سجلی و شناسنامه به آن اشاره شده است نیز نمی‌باشد. زیرا تمامی مصادیق احصا شده مستلزم نوعی تحریف و دستبردگی در مندرجات متن است و حال آنکه تخریب هیچ مماثلتی با موارد قید شده ندارد. لذا تخریب شناسنامه جرم محسوب نشده و فاقد وصف کیفری است.
نظر گروه اقلیت: تخریب شناسنامه نوعی خدشه در مندرجات شناسنامه محسوب و لذا مطابق ماده 10 قانون تخلفات و جرایم راجع به اسناد سجلی و شناسنامه قابل تعقیب و رسیدگی است.
منبع:

http://www.ghazavat.com/63/miz.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :