«کراک» در سبد ارجاع دادگاه‌های عمومی

 

«کراک» در سبد ارجاع دادگاه‌های عمومی

خلاصه جریان پرونده:
به این شرح است که خانم‌ها «خ – ج» فرزند «ع» 22 ساله به اتهام نگهداری سه کیلو و چهل و پنج گرم کراک و «ف – ج» فرزند «ش» 15 ساله به اتهام معاونت در بزه مذکور تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهریار قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به شماره 1917 مورخ 10/6/1387 به دادگاه انقلاب شهریار ارسال شده است. رسیدگی به پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار محول می‌گردد دادرس محترم شعبه پس از ملاحظه پرونده و بررسی‌های اولیه طی دادنامه شماره 777 مورخ 24/6/1387 در خصوص خانم «ف – ج» با توجه به سن وی که 15 ساله اعلام شده به استناد تبصره ماده 220 و تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1365 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به مجازات مقرر در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر رسیدگی به اتهام نامبرده را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران دانسته و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال می‌نماید. (ص 67)
پرونده به شعبه 79 ارجاع و هیات محترم شعبه به موجب دادنامه شماره 241 مورخ 9/7/1387 به استناد ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته که به اتهام معاون در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد خود را صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار صادر و با حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند.
قطع نظر از صحت و سقم اتهام انتسابی لازم است به دو نکته توجه کافی مبذول گردد: 1- ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری با ماده 228 همان قانون در خصوص اطفال تخصیص پیدا کرده است.
2- در اینکه کراک جزء فهرست مواد مخدر آن هم از نوع هروئین باشد محل بحث است زیرا کراک بالذات از مواد روانگردان‌ها می‌باشد مگر اینکه به صورت موردی آن را به آزمایشگاه بفرستند و معلوم شود که با هروئین ممزوج و مخلوظ شده یا در ساخت آن از هروئین استفاده شده و در این صورت میزان خلوص هروئین ملاک عمل خواهد بود نه صرف آمیخته بودن با هروئین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اساسا کراک از نظر ما هروئین تلقی نمی‌گردد و مجاری مجاز قانونی تاکنون آن را به عنوان مواد مخدر اعلام نکرده‌اند و مجازات آن حسب قانون مواد روانگردان غیر اعدام می‌باشد مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی و معاون آن دادگاه‌های عمومی می‌باشند علیهذا نه دادگاه انقلاب صالح است و نه دادگاه کیفری استان.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای «سیدحسین محمدی» عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای «حسین اکبری» دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
رای:
با توجه به محتویات پرونده و گزارش عضو ممیز و نظر به اینکه کراک در فهرست جهانی مواد مخدر درج و اعلام نشده و وزارت بهداشت و درمان نیز رسما کراک را به عنوان مواد مخدر اعلام نکرده است بنابراین از نظر این شعبه رسیدگی کلا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد با توجه به مراتب یادشده قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه انقلاب شهریار و شعبه ... کیفری استان تهران نقض و تایید صلاحیت دادگاه‌های عمومی شهریار پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌گردد.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور
رئیس: علی بابایی
عضو معاون : سیدحسین محمدی‌آذر

http://www.ghazavat.com/54/yekray.htm

/ 0 نظر / 5 بازدید