انشاء یا احراز فسخ ؟!

 

انشاء یا احراز فسخ ؟!

وعده داده بودیم حتی‌الامکان از فضای اختصاص داده شده به سردبیر در هر شماره از لابه‌لای قضاوت‌های همکاران، خلاصه نکاتی را یادآور شویم که مطالعه آن در نوع رسیدگی‌ها و استنتاجات نهایی، حسب مورد موثر واقع شود. در این شماره نیز متعرض چهار نکته شده‌ایم که با هم مرور می‌کنیم.

ماده نزاع در یک دعوا شرط مندرج در قرارداد به شرح زیر است:
پیمانکار متعهد و ملزم گردیده است حداکثر ظرف مدت قرارداد نسبت به ساخت و تکمیل و تحویل کلیه واحدهای مسکونی موضوع قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت بابت خسارت تاخیر، به هر یک از مالکین نسبت به سهمشان، به ازاء هر واحد روزانه مبلغ ده هزار تومان پرداخت نماید به جز موارد حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی که خارج از اراده و اختیار پیمانکار باشد. بدیهی است چنانچه به هر دلیلی پیمانکار نتواند نسبت به تعهدات خود عمل نماید و مدت تاخیر تحویل کلیه واحدهای مسکونی مورد قرارداد بیشتر از سه ماه گردد این قرارداد کان لم یکن تلقی و وکالتنامه رسمی بلاعزل تنظیمی به خودی خود باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و هرگونه ادعا و ایرادی در هر مرجع و مقام برای وی باطل و بلااثر بوده و مسموع نبوده و غیرقابل پیگیری و تعقیب می‌باشد و مالکین می‌توانند به جهت کارشناسی با دریافت فاکتورهای معتبر و قابل قبول نسبت به برآورد هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار اقدام و...
بر اساس شرط مذکور دو ادعا مطرح شده است: 1- ادعای فسخ قرارداد مشارکت 2- جبران خسارت به لحاظ گذشت 14 ماه و عدم تکمیل و تحویل آپارتمان‌ها، دادگاه بدوی حکم به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت تاخیر در تحویل قرارداد می‌نماید.

ایرادات وارد به رای
1- فسخ از جمله حقوق طرفین قرارداد است و لازمه فسخ یک قرارداد ایجاد حق فسخ و سپس اعمال آن می‌باشد. با فرض اینکه تقدیم دادخواست را تقاضای اعلام فسخ و حکم دادگاه را هم به معنای اعلام انفساخ بدانیم لازمه آن این است که برای یکی از طرفین حق فسخ ایجاد شده باشد.
2- دادگاه علی‌القاعده حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه می‌تواند انشاء فسخ را توسط ذوالحق احراز و اعلام نماید. فسخ یک کار قضائی نیست بلکه یک عمل حقوقی است. به همان‌گونه که عقد در محکمه واقع نمی‌گردد، فسخ هم در دادگاه واقع نمی‌شود. به همان نحو که در ادعای الزام به تنظیم سند وقوع عقد باید در گذشته و خارج از دادگاه به اثبات برسد در ادعای فسخ نیز اینگونه می‌باشد. به این معنا که مدعی فسخ باید ثابت نماید که در گذشته و در خارج از دادگاه معامله را فسخ کرده است.
به عبارت دیگر همانند دعوی بیع کار دادگاه انشاء فسخ یا بیع نیست بلکه احراز آن است بناء علیه خواسته فسخ معامله قابلیت استماع ندارد.
3- تاثیر فسخ از زمان اعلام آن است و نسبت به ماقبل تاثیری ندارد.
4- شرط مورد استنادی در قرارداد حق فسخ نیست زیرا تاکید شده اگر تاخیر بیش از سه ماه باشد قرارداد، کان لم یکن است و این به معنای بطلان است و اثر قهقرایی داشته و نیاز به انشاء ندارد.

http://www.ghazavat.com/53/yadasht.htm

/ 0 نظر / 3 بازدید