# ارث

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیتها و دعاوی علیه مورث

 مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیتها و دعاوی علیه مورثچکیدهاصولا ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 262 بازدید