# مرگ_مغزی

تحلیل قانون پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن

تحلیل قانون پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آننویسنده مسئول  تهمورث بشیریهوکیل پایه یک دادگستری، عضو کمیسیون آموزش کانون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید