# مسئولیت_مدنی

کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری

مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۸۰۲    دوشنبه،۲ شهریور ۱۳۹۴سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید

طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطب

طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسهمقاله 4، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید